E2008. Vochtigheidsmetingen

E2008. Vochtigheidsmetingen
Plaats Meetprincipe Prijs per stuk
Analyser Monsterrek
Gassen Verschil in kristaloscillatie tussen monster- en referentiegas 34.400,- 7.105,-
Infraroodabsorbtie 18.540,- 7.105,-
Dauwpunt/hygrometer Aluminiumoxide detector 7.105,- 5.460,-
Lithiumchloride-/rhodiumcel 4.375,- 8.755,-
Water in vloeistof Titreerautomaat 45.835,- 11.435,-